gototopgototop

بسیار مهم

پس از قبولی در آزمون عملی در اسرع وقت جهت پرداخت هزینه صدور گواهینامه به سایت http://pay.portaltvto.com مراجعه نمائید

مسئولیت عدم پرداخت هزینه و تاخیر در صدور گواهینامه به عهده داوطلب می باشد

روش پرداخت هزینه صدور گواهینامه

خانه برنامه آزمون های عملی برنامه آزمون عملی ادواری (قبول شدگان آزمون کتبی 16 آبان تا 15 آذر ماه 95 و عملی مجدد)

PostHeaderIcon برنامه آزمون عملی ادواری (قبول شدگان آزمون کتبی 16 آبان تا 15 آذر ماه 95 و عملی مجدد)