gototopgototop

بسیار مهم

پس از قبولی در آزمون عملی در اسرع وقت جهت پرداخت هزینه صدور گواهینامه به سایت http://pay.portaltvto.com مراجعه نمائید

مسئولیت عدم پرداخت هزینه و تاخیر در صدور گواهینامه به عهده داوطلب می باشد

روش پرداخت هزینه صدور گواهینامه

خانه برنامه آزمون های عملی برنامه آزمون عملی آموزشگاه های آزاد و مراکز آموزشی (قبول شدگان آزمون کتبی 25 آبان تا 24 آذر ماه 95 و عملی مجدد)

PostHeaderIcon برنامه آزمون عملی آموزشگاه های آزاد و مراکز آموزشی (قبول شدگان آزمون کتبی 25 آبان تا 24 آذر ماه 95 و عملی مجدد)