gototopgototop
خانه

PostHeaderIcon اطلاع رسانی در خصوص فرآیندهای مربوط به آزمون الکترونیک

قابل توجه مدیران آموزشگاه ها

با توجه به شروع آزمونهای الکترونیک ، اطلاع رسانی در خصوص فرآیندهای مربوطه از طریق ارسال رایانامه ( ایمیل) صورت می پذیرد . لذا نسبت به مراجعه به پست الکترونیک آموزشگاه بصورت روزانه و اطلاع رسانی به کار آموزان اقدام نمایید .