امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سایت های مورد نیاز جهت امور مربوط به آزمون

سامانه آزمون های ادواری،صنعت ساختمان وتفاهم نامه : advari.irantvto.ir

سامانه ثبت نام و اعلام نتایج آزمون های پایان دوره آموزشی : azmoon.portaltvto.com

سامانه پرداخت آنلاین : pay.portaltvto.com

سايت اينترنتي سازمان : irantvto.ir

سايت اينترنتي اداره كل : etvto.ir

سامانه اينترنتي اداره سنجش و ارزشيابي استان اصفهان : examtvto.net