امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

- کارآموزان آموزشی از طریق سایت azmoon.portaltvto.com (در صورت عدم دسترسی به نتیجه آزمون به محل آموزش مراجعه شود)

- متقاضیان آزمون ادواری، قالیبافی، صنایع دستی و صنایع ساختمان از طریق سایت advari.irantvto.ir

زمان اعلام نتایج طبق زمان اعلام شده در جداول زمان بندی آزمون (موجود در سایت و پورتال سازمان) می باشد.