ثبت نام آزمون ادواری

ثبت نام آزمون ادواری

سامانه ثبت نام آزمون های
ادواری - صنایع دستی
صنایع ساختمان - قالی بافی
کارت ورود به جلسه آزمون الکترونیک

کارت ورود به جلسه آزمون الکترونیک

سامانه کارت ورود به جلسه
آزمون های الکترونیکی (آنلاین)
نتایج آزمون الکترونیک

نتایج آزمون الکترونیک

سامانه اعلام نتایج
آزمون های اللکترونیکی (آنلاین)
نتایج آزمون کتبی و عملی

نتایج آزمون کتبی و عملی

سامانه اعلام نتایج آزمون
کتبی و عملی هماهنگ - ادواری صنایع دستی صنایع ساختمان - قالی بافی
برنامه آزمون های عملی

برنامه آزمون های عملی

سامانه اطلاع رسانی
یزنامه زمان بندی آزمون عملی
پرداخت الکترونیک

پرداخت الکترونیک

سامانه پرداخت آنلاین
خرید کارت اعتباری
پرداخت هزینه صدور گواهینامه
گواهینامه الکترونیک

گواهینامه الکترونیک

سامانه اطلاع از محل دریافت
گواهینامه الکترونیک