پرداخت هزینه صدور گواهینامه فقط بصورت الکترونیکی،با استفاده از رمز دوم کارت اعتباری و فقط از طریق پرتال سازمان امکان پذیر می باشد

1
پس ا زقبولی در آزمون عملی وثبت نمره عملی توسط اداره فنی وحرفه ای به سایت pay.portaltvto.com/pay/licence مراجعه نمایید.
2

ثبت کد ملی و انتخاب نوع آزمون و کد امنیتی و کلیک روی گزینه جستجو

Image
Image
3

انتخاب (تیک زدن )  گواهینامه بر اساس حرفه

Image
4

تکمیل فیلدها مورد نیاز

Image
5

تایید برای شروع فرایند پرداخت

6

ورود به درگاه بانک ملی، ثبت شماره کارت، رمز دوم کارت اعتباری، تاریخ انقضاء و cvv2

Image
7

تایید پرداخت - به ازاء هر پرداخت یک کد سفارش منحصر به فرد ثبت و اعلام می گردد. در صورت عدم تائید فرایند پرداخت ناتمام تلقی خواهد شد.

Image
8

چاپ رسید پرداخت و نگهداری تا زمان دریافت مدرک